LogoTrans

 

Uw privacy is als volgt gewaarborgd bij mij :

  • Ik voldoe aan de Europese privacy wetgeving die op 25 mei 2018 is ingegaan.
  • Uw gegevens zijn te allen tijde, onvoorwaardelijk bij mij opvraagbaar.
  • De gegevens in uw dossier sla ik beveiligd, middels encryptie, op.
  • Ik sluit met elke klant een overeenkomst waarin uw privacy is vastgelegd.
  • Ik heb een aparte overeenkomst voor minderjarigen.
  • Ik deel nooit informatie met anderen zonder uw toestemming.
  • Met zowel mijn ICT specialist als mijn boekhouder heb ik aparte geheimhoudings overeenkomsten.
  • Anderen dan bovengenoemde personen kunnen niet bij mijn gegevens.
  • Mocht er onverhoopt een datalek zijn, dan zal ik dat melden volgens de regels van de wet.